BookAudio หนังสือพูดได้ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก

การเล่นของเด็กเป็นวิธีเรียนรู้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ การเรียนรู้ตามธรรมชาติแบบนี้จะทำให้พัฒนาการเป็นไปตามวัย เมื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เด็กจะเรียนรู้ในการรับผิดชอบชีวิตของตนเอง รู้ถึงระเบียบวินัย รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง สามารถถ่ายทอดจินตนาการได้อย่างดีเยี่ยม

เพราะฉะนั้นผู้ปกครองควรจัดเวลา รวมทั้งสถานที่อันเหมาะสมเพื่อให้เด็กได้ออกกำลังกาย เคลื่อนไหว แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตที่พอดี แต่อย่างไรก็ตามนอกจากการพัฒนาซึ่งมาจากการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์แล้ว ผู้ปกครองต้องควรเสริมความรู้ทางด้านสติปัญญาให้กับเด็กอีกด้วย โดยการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กยุคนี้สามารถทำได้หลายทาง แต่อย่างไรก็ตามการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านตั้งแต่ยังเล็ก ก็ถือเป็นเรื่องที่สมควรทำอย่างยิ่ง เพราะการอ่านเป็นรากฐานของทุกสิ่ง แต่จะทำอย่างไรล่ะ ที่เราจะสามารถจูงใจเด็กให้เปิดหนังสืออ่าน วันนี้เราจึงมีตัวช่วยดีๆมาบอกกันค่ะ

BookAudio หนังสือพูดได้ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก

สำหรับ BookAudio นี้เป็นมากกว่าหนังสือธรรมดาทั่วไป เพราะมันพูดได้ เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆที่ถึงวัยเรียนรู้ หัดอ่านหนังสือ BookAudio หนังสือพูดได้ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก มีทั้งการเสริมความรู้ทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ ,  ภาษาจีน รวมทั้งนิทานสอนใจ กระตุ้นให้เด็กหัดอ่าน สะกดคำ กระตุ้นความจำ

BookAudio สำหรับเด็กมีทั้งแบบดาวน์โหลดฟรี กับ แบบเสียเงิน ส่วนใหญ่ต่อเล่มจะมีเนื้อหาสั้นๆ เพื่อไม่ทำให้เด็กรู้สึกเบื่อจนเกินไป ยกตัวอย่างเช่น  BookAudio หนังสือ story  ที่เป็นภาษาอังกฤษง่าย ๆ อ่านสนุกในแบบเด็ก ๆ มีให้คลิกฟังอ่านไปทีละหน้า แต่ละหน้านอกจากจะมีตัวหนังสือและเสียงแล้ว ยังมีภาพสวยๆหรือตัวการ์ตูนให้ดูอีกด้วย รับรองว่าเป็นบทเรียนที่เด็กเรียนแล้วสนุกอย่างแน่นอน

ประโยชน์ของ BookAudio หนังสือพูดได้สำหรับเด็ก

ถ้าเราต้องการฝึกภาษาใหม่ๆหรือต้องการให้ลูกเรียนรู้ภาษาไทย จากการหนังสืออ่านง่ายๆแบบนี้ ระหว่างที่ลูกตั้งใจฟังการอ่านเพื่อสะสมประโยค ยิ่งเป็นประโยคแบบซ้ำๆออกแบบมาให้เด็กๆอ่าน การเรียนรู้ไวยากรณ์จะไปตามธรรมชาติ ให้ลูกลองอ่านไปเรื่อยๆ แล้วลองแต่งประโยคในภาษาใหม่ หรือภาษาไทย แล้วลองดูแล้วเช็คว่า ลูกสามารถแต่งประโยคได้ถูกต้องไหม การเรียนรู้แบบนี้เหมือนมีครูมาแนะนำ เมื่อได้ลองคิดเองซ้ำๆ จะทำให้คิดและพูดได้คล่องมากขึ้นเรื่อยนั่นเอง

  • เรียนรู้ได้ง่าย เหมือนมีครูมาสอน
  • ทำให้เด็กมีพัฒนาการในเรื่องของการเรียนรู้ดีขึ้น
  • มีทั้งภาพและเสียง เป็นเครื่องมือจูงใจในการเรียนชั้นดี
  • มีทั้งแบบดาวน์โหลดฟรีและเสียเงิน