This Theme Supports a Custom FrontPage

‘อ่านหนังสือให้คนตาบอด’ กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ที่น่าสนใจ

‘อ่านหนังสือให้คนตาบอด’ กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ที่น่าสนใจ

คุณทราบหรือไม่ว่ามีผู้พิการทางสายตาจำนวนกว่า 7 แสนคนในประเทศไทย ที่ไม่เคยมองเห็นโลกกว้างและไม่อาจรับรู้เรื่องราวต่างๆ ได้ด้วยตาของตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียว โดยเพียงสิ่งเดียวที่จะทำให้คนตาบอดสามารถได้มองเห็นได้ชั่วชีวิตของเขาก็คือ ความมืดมิดเท่านั้น หากแต่อย่างไรก็ตามคนตาบอดที่อาศัยอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ถือว่ายังโชคดี เพราะจะได้รับการศึกษารวมทั้งการฝึกอบรมการชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้อง และได้รับโอกาสเท่าเทียมกับคนทั่วไป หากแต่สำหรับประเทศไทยแล้ว เป็นเรื่องน่าเศร้ามากเพราะสิ่งที่คนตาบอดยังต้องประสบพบเจออยู่ ก็คือ การขาดโอกาสซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก Read more about ‘อ่านหนังสือให้คนตาบอด’ กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ที่น่าสนใจ