‘อ่านหนังสือให้คนตาบอด’ กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ที่น่าสนใจ

คุณทราบหรือไม่ว่ามีผู้พิการทางสายตาจำนวนกว่า 7 แสนคนในประเทศไทย ที่ไม่เคยมองเห็นโลกกว้างและไม่อาจรับรู้เรื่องราวต่างๆ ได้ด้วยตาของตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียว โดยเพียงสิ่งเดียวที่จะทำให้คนตาบอดสามารถได้มองเห็นได้ชั่วชีวิตของเขาก็คือ ความมืดมิดเท่านั้น หากแต่อย่างไรก็ตามคนตาบอดที่อาศัยอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ถือว่ายังโชคดี เพราะจะได้รับการศึกษารวมทั้งการฝึกอบรมการชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้อง และได้รับโอกาสเท่าเทียมกับคนทั่วไป หากแต่สำหรับประเทศไทยแล้ว เป็นเรื่องน่าเศร้ามากเพราะสิ่งที่คนตาบอดยังต้องประสบพบเจออยู่ ก็คือ การขาดโอกาสซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมาก

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตาบอด ในสังคมไทยให้มีความทัดเทียมกับคนทั่วไป

อ่านหนังสือให้คนตาบอด

อ่านหนังสือให้คนตาบอด

ผู้พิการทางสายตาสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ ด้วยการสัมผัสผ่านตัวอักษรเบรลล์ และในปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องพิมพ์ที่จะเปลี่ยนตัวอักษรปกติให้กลายไปเป็นอักษรเบรลล์ได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นจึงหมดปัญหาในขั้นตอนการผลิตไปโดยปริยาย แต่ความจริงก็คือไม่ใช่คนตาบอดทุกคนที่จะอ่านตัวอักษรเบรลล์ได้ เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งทางเลือกในการเรียนรู้ของพวกเขา คือ การฟังเพลงผ่านหนังสือเสียง ที่เป็นคลังความรู้ของคนตาบอด หากแต่อย่างไรก็การผลิตหนังสือเสียง จำเป็นต้องใช้แรงงาน ‘มนุษย์’ กับ ‘เวลา’ กว่าจะกลายมาเป็นหนังสือเสียงอันสมบูรณ์ได้

หนังสือเสียงไม่เพียงพอหากแต่เราทุกคน สามารถช่วยกันทำให้เพิ่มมากขึ้นได้

ในปัจจุบันนี้ห้องสมุดผู้พิการทางสายตาของประเทศไทย มีหนังสือเสียงที่มีคุณภาพสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้พิการ เพียง 5,000 เล่มเท่านั้น ซึ่งยังเป็นจำนวนน้อยมาก ไม่ต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางห้องสมุด จึงต้องการผู้มีจิตอาสาจำนวนมาก มาร่วมผลิตหนังสือเสียงที่มีคุณภาพพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนตาบอดต่อไป จึงเกิดโครงการเพื่อสังคม ‘Read for the Blind’ กับการเชิญชวนให้ผู้รักการอ่านพร้อมแบ่งปันได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างหนังสือเสียงผ่าน Application ‘Read for the Blind’ บน Smart Phone สามารถดาวน์โหลดได้โดยปราศจากใช้จ่ายใดๆ มีความสะดวกสบายอ่านได้ทุกแห่ง ทุกเวลา เพียงแค่มี Smart Phone เท่านั้น โดย Application ‘Read for the Blind’ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น โดยแนวคิดในการพัฒนา Application มาจากวิถีของคนยุคใหม่ ที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากช่วยเหลือผู้คน และแน่นอนว่าการสร้างหนังสือเสียงให้คนตาบอดผ่าน Application ‘Read for the Blind’ ก็เป็นอีกหนึ่งการทำความดี อันง่ายแสนง่าย เหมาะกับคนชอบใช้แรงกายในการช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง