หนังสือเด็กที่ขายดีที่สุดในยุค 2016

หนังสือเด็กที่ได้รับความนิยมสูงส่วนใหญ่มักจะเป็นหนังสือนิทาน หรือนิยายต่างๆ เนื่องมาจากหนังสือประเภทนี้จะมีส่วนที่ส่วนเสริมในด้านพัฒนาการของเด็กๆ ช่วยเสริมในส่วนของทักษะเป็นอย่างดีเพราะหนังสือนิทานหรือนิยายนั้นจะมีเนื้อหาที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน มีเกร็ดความรู้ให้เด็กๆ ได้คิดตามเกี่ยวกับนิสัยของตัวละคร สร้างเสริมจินตนาการให้กับเด็ก

นิทานส่วนใหญ่ในสมัยนี้จะเป็นนิทานแบบสองภาษาซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ เนื้อหาด้านในจะเชิญชวนให้เด็กติดตาม ซึ่งจะสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กและเป็นพื้นฐานที่ดีมากให้การเติบโต เพราะส่วนมากนิทานนั้นจะมีข้อคิดช่วยฝึกให้เด็กรู้จักหาคำตอบและตั้งคำถาม มีเหตุผลกับเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิต ภาพที่มีสีสันสวยงามจะทำให้เด็กชื่นชอบในศิลปะ บางคนอาจจะชื่นชอบการวาดภาพหรือการระบายสีมากยิ่งขึ้น ในการอ่านนิทานพ่อแม่สามารถอ่านให้ลูกฟังหรือมีส่วนร่วมในการอ่านนิทาน เช่นคอยให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับตัวละครเพื่อที่เวลาเด็กมีข้อสงสัยจะได้อธิบายให้เด็กได้เรียนรู้ และหายสงสัย สามารถหาคำตอบได้

การจัดรูปเล่มหนังสือก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นิทานนั้นน่าหยิบจับมาอ่านยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่เด็กมักจะชอบหนังสือที่มีขนาดเหมาะสมสามารถหยิบจับได้เอง ไม่เล็กหรือไม่ใหญ่มากจนเกินไป จำนวนหน้าไม่น้อยหรือไม่มากเกินไป มีความคงทนแข็งแรง มีรูปภาพและสีสันที่สวยงาม ขนาดตัวอักษรสบายตา ที่สำคัญที่พ่อแม่มักให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ วัสดุที่ใช้ในการทำหนังสือว่าจะต้องไม่เป็นภัยต่อเด็กและสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

ด้วยเด็กสมัยนี้มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเร็ว ดังนั้นพ่อแม่ควรที่จะเลือกหนังสืออ่านให้เหมาะสมเพราะเด็กสมัยนี้สามารถเรียนรู้ได้เร็วเพราะสังคมในปัจจุบันเปิดกว้าง หนังสือของเด็กควรที่จะเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกด้าน มีเนื้อหา มีรูปภาพดีๆ มีภาษาที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ สำหรับเนื้อหาในหนังสือควรเลือกที่เขียนดีๆ ทำให้เด็กจำง่าย อาจจะหาหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ควรที่จะต้องดูให้เหมาะสมกับวัยด้วย เพราะถ้าเอาหนังสือที่เนื้อหาเกินวัยจะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองความสามารถไม่ถึงและไม่อยากอ่านหนังสืออีก การเลือกหนังสือต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก เนื้อหาไม่ยากเกินไป ไม่สับสน ไม่ซับซ้อนและวกวน ภาพควรชัดเจน มีเนื้อหาที่ต่อเนื่อง และต้องไม่มีภาพที่น่ากลัวเพราะจะทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวได้ สีของภาพสำคัญมาก พยายามเลือกสีที่สบายตาซึ่งจะได้ไม่ต้องมีปัญหาด้านสายตาสั้นตามมาทีหลัง ดังนั้นการเลือกหนังสือจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าหากเด็กยิ่งให้ความสำคัญมาก สิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานให้เด็กรักการอ่าน และรู้จักค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องต่างๆ มากยิ่งขึ้น